Học phí trường THPT Đông Đô

Giới thiệu trường THPT Đông Đô

Trường THPT ĐÔNG ĐÔ được thành lập vào năm 1998, đào tạo bậc Trung học phổ thông. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh trên khắp cả nước. Hiện tại, Nhà trường hoạt động trên địa bàn Quận Bình Thạnh với hơn 300 học sinh đang theo học.

 

Học phí trường THPT Đông Đô

1. Lớp cơ bản: 2.800.000 đồng/tháng

Học phí lớp cơ bản bao gồm học phí 2 buổi:

Sáng: từ 7h – 11h20, Chiều: từ 13h – 16h

2. Lớp bán trú: 3.600.000 đồng/tháng

  • Học phí lớp cơ bản bao gồm học phí 2 buổi: Sáng: từ 7h – 11h20, Chiều: từ 13h – 16h
  • Ăn trưa, ngủ trưa tại trường

3. Lớp chuyên Anh

  • Học phí lớp cơ bản bao gồm học phí 2 buổi: Sáng: từ 7h – 11h20, Chiều: từ 13h – 16h
  • Tăng cường số tiết môn Anh Văn
 

Tìm hiểu thêm