Học Phí Trường Quốc Tế APU

Giới thiệu trường Quốc Tế APU

Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU được thành lập vào năm 2004 với cơ sở đầu tiên đặt tại TP.HCM. Tiếp nối sự thành công của cơ sở TP.HCM, APU đã có thêm cơ sở Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU tại TP.Đà Nẵng vào năm 2015 với quy mô khuôn viên trường học lên đến hơn 30ha.

Và không dừng lại ở cấp bậc đào tạo Trung – Tiểu học, tập đoàn Phát triển giáo dục Quốc tế APU đã nâng tầm chất lượng đào tạo bậc Đại học ở Việt Nam bằng việc thành lập trường Đại học Mỹ tại Việt Nam – AUV với cơ sở tại Đà Nẵng và trong tương lai gần có thêm cơ sở mới khang trang, hiện đại tại miền Nam Việt Nam.

Học phí trường Quốc Tế APU

Dưới đây là thông tin về học phí trường tiểu học quốc tế APU năm học 2019 – 2020

Lớp

Đóng nguyên năm

Đóng theo học kỳ

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Dự bị tiểu học

180.260.000 VNĐ

97.185.000 VNĐ

97.185.600 VNĐ

Lớp 1 – 5

245.500.000 VNĐ

132.700.000 VNĐ

132.700.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm