Học phí trường THPT Thủ Khoa Huân

Giới thiệu trường THPT Thủ Khoa Huân

Trường THPT Thủ Khoa Huân, nằm trong Hệ thống Giáo dục ATY, là trường cấp 3 tuyển sinh các khối lớp 10, 11 và 12 có chế độ Ngoại trú – Bán trú – Nội trú. 

Địa chỉ: 8 Đ. Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí trường THPT Thủ Khoa Huân

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.