Học Phí Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giới thiệu trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Được thành lập năm 1997 đến nay là một trong những Trường tư thục đầu tiên của Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhà Trường đã có quá trình hoạt động tốt liên tục trong Top 5 suốt 24 năm qua.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%
Tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng luôn đứng trong Top 5 các trường tư thục của thành phố.
Do tiềm lực mạnh về tài chính, tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tư thục. nên nhà Trường đã được Công Ty TNHH Dịch Vụ Phát Triển Quốc Tế Thái Bình Dương đầu tư rất lớn về chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất. 

Học phí trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dưới đây là học phí năm học 2021 – 2022 của trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Tìm hiểu chung