Học Phí Trường THCS-THPT Thái Bình

Giới Thiệu Trường THCS-THPT Thái Bình

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường THCS-THPT Thái Bình đã trở thành một trường học tốt trong hệ thống giáo dục phổ thông của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt thời gian đó, Trường THCS-THPT Thái Bình luôn theo đuổi tầm nhìn chiến lược, là trở thành một trường học xuất sắc, cung cấp cho các em học sinh một nền tảng học vấn và kĩ năng vững chắc.

Học Phí Trường THCS-THPT Thái Bình

LỚPHỌC 2 BUỔIHỌC BÁN TRÚHỌC NỘI TRÚ
64.000.000/kỳ5.800.000/kỳ9.500.000/kỳ
74.000.000/kỳ5.800.000/kỳ9.500.000/kỳ
84.000.000/kỳ5.800.000/kỳ9.500.000/kỳ
94.800.000/kỳ6.800.000/kỳ10.500.000/kỳ
104.800.000/kỳ6.800.000/kỳ10.500.000/kỳ
114.800.000/kỳ6.800.000/kỳ10.500.000/kỳ
125.800.000/kỳ7.800.000/kỳ11.500.000/kỳ

Tìm Hiểu Thêm