Học Phí Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Giới thiệu trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Thành lập từ năm 1997, sau nhiều năm hoạt động, trường TH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ đã thực sự khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đã tạo được sự tin yêu của đông đảo phụ huynh trong và ngoài Thành phố, thực sự trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho hơn 3000 PHHS mỗi năm và là mái nhà chung cho hơn 400 giáo viên, cán bộ nhân viên toàn trường.

Học phí trường THCS - THPT Trương Vĩnh Ký

HÌNH THỨC LỚPHỌC PHÍBÁN TRÚNGOÀI GIỜ
Tiểu học Nâng cao1.950.000đ +200.000đ STEM1.400.000đ250.000đ
Tiểu học Toàn diện2.350.000đ +200.000đ STEM1.400.000đ250.000đ
THCS Nâng cao1.050.000đ+200.000đ STEM1.500.000đ 
THCS Toàn diện1.550.000đ+200.000đ STEM1.500.000đ 
THCS Nguồn2.400.000đ+200.000đ STEM1.500.000đ 
THPT1.100.000đ+200.000đ STEM1.550.000đ 

Tìm hiể​u thêm