Học phí hệ thống trường Song Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ UTS

Giới thiệu Trường Song ngữ Quốc Tế Nam Mỹ UTS

Trường Song ngữ quốc tế Nam Mỹ UTS là một thành viên của hệ thống giáo dục Văn Lang, là một trong số ít những trường Song ngữ tại TP.HCM cam kết mang đến những giá trị khác biệt cho nền giáo dục Việt Nam.

Trường Song ngữ quốc tế Nam Mỹ UTS được thành lập vào năm 2018, là một trong những trường song ngữ cấp bằng Mỹ tại Việt Nam. Tại trường Song ngữ quốc tế Nam Mỹ UTS, mỗi đứa trẻ là một nhân tài. Mục tiêu mà nhà trường luôn hướng tới là giúp các em học sinh phát triển những kỹ năng học hỏi và trở thành những cá nhân toàn diện trong tương lai.

Học phí Trường Song ngữ Quốc Tế Nam Mỹ UTS

Dưới đây là bảng biểu học phí của trường Quốc Tế Song Ngữ Nam Mỹ UTS: